Senin, 08 November 2010

TAREKAT

Makna Kata TAREKAT adalah jalan, cara atau metode untuk mendekati diri kepada sang khalik. Dalam prakteknya tarekat dikenal istilah suluk, yaitu latihan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tingkat tertentu. Perlu diketahui tujuan tarekat adalah mempelajari kesalahan diri sendiri baik dalam amal ibadah maupun dalam muamalah sehingga menjadi jauh lebih baik, dan untuk itu diperlukan seorang guru tarekat yang sering juga di sebut syekh atau mursyid.
tarekat
BEBERAPA TAHAPAN UNTUK MENJALANI TAREKAT


Ada beberapa tahapan yang harus di jalani para pelaku Tarekat. Tarekat dalam Tasawuf adalah suatu petunjuk yang harus dilakukan dan dilajalankan oleh seorang murid untuk mencapai tujuannya yaitu berada di hadirat Allah SWt. Tanda tercapainya tujuan itu adalah tidak adanya hijab/dinding yang membatasi mata bathin seseorang dengan Allah SWT. Sebelum mencapai tujuan itu harus melalui beberapa tahapan.

1. TOBAT ; Memohon ampun atas dosa-dosa baik yang disengaja ataupun tidak.
2. ZUHUD ; Lebih mencintai kehidupan akhirat.
3. RIDLO ; Menerima segala takdir atau ketentuan yang berlaku atas dirinya, tidak pernah menysali nasibnya sekalipun sangat buruk, tiak pernah berkeluh kesah ketika ditimpa bencana
4. MAHABBAH ; Mencintai Allah diatas segalanya.
5.MAKRIFATULLAH ; Menganal Allah dengan hati nurani. Apabila telah mencampai tahap ini maka seseorang telah menyandang gelar sufi.

Mengingat kesalahan yang berbeda-beda dari setiap orang yang akan menjalani suluk (tarekat) maka diperlukan usaha permulaan yang berbeda-beda pula.

THARIQUL KHIDMAH WA BAZLUL JAH, yaitu mendidik dan menjalankan sedikit demi sedikit memperoleh kegemaran berbuat baik dan meninggalkan sifat sombong dan membanggakan diri sendiri dari segala yang dimiliki.

THARIQUL MUJAHAIDAT WA RUKUBIL AHWAT, yaitu melatih untuk tunduk dan taat kepada Allah SWT semata sehingga mempunyai keberanian untuk menyatakan dan memperjuangkan yang benar.

JALAN IBADAH, yaitu memperbaiki dan memperbanyak volume ibadah sehingga tercapai kesempurnaan ibadah. Oleh karena itu orang yang berada di jalan ini akan sibuk dengan wudli, shalat, zikir serta mengamalkan ibadah-ibadah sunah.

MACAM dan JUMLAH TAREKAT


Saat ini ada beberapa macam dan Jumlah tarekat yang ada di dunia islam yang diakui kebenarannya.Dari sekian banyak macam dan jumlah tarekat yang di akui akan tetapi yang mempunyai anggota cukup banyak sampai kini tinggal tujuh.

1. Tarekat Khalawatiyah
2. TarekatNaksyabandiyah
3. TarekatQadiriyah
4. Tarekat Rifa'yah
5. Tarekat Sammaniyah
6. Tarekat Syaziiliyah
7. Tarekat Tijaniah

TAREKAT KHALAWIYAH

Merupakan cabang dari tarekat aqidah Suhrawardiyah yang didirikan di Bagdad oleh Abdul Qadir Suhrawardi dan Umar Suhrawardi. Mereka menamakan dirinya golongan Siddiqiyah karena mengklaim sebagai keturunan Khalifah Abu Bakar RA. KHALAWIYAH ini didirikan di Khurasan oleh Zahiruddin, dan berhasil berkembang sampai ke Turki. Tidak mengherankan Tarekat ini banyak cabangnya, antara lain tarekat Dhaifiyah di Mesir dan Somalia dengan nama tarekat Salihiyah.

TAREKAT NAKSYABANDIYAH

Didirikan oleh Muhammad bin Baharuddin Al-Uwaisi Al- Bukhari (717-791 H), Naksyabandi artinya adalah lukisan karena beliau ahli dalam memberi gambaran kehidupan yang gaib-gaib. Tarekat Nakhsyabandi mengajarkan zikir-zikir yang sangat sederhana, namun lebih mengutamakan zikir dalam hati dari pada zikir lisan.

TAREKAT QADIRIYAH

Pendirinya adalah Syekh Abdul Qadir Jaelani, seorang ulama yang zahid, pengikut mazhab Hambali. Semasa Syekh Abdul Qadir Jaelani masih hidup tarekat ini telah berkembang kebeberapa penjuru dunia, antara lain Yaman, Syiria, Mesir, Maroko, Turkestan, India yang dilakukan oleh anak-anaknya sendiri.

TAREKAT RIFAIYAH

Pendirinya adalah Abul Abbas bin Ali ar-Rifai. Ciri khas tarekat ini adalah zikirnya dilakukan bersama-sama diiringi oleh suara gendang yang bertalu-talu. Zikir tersebut dilakukan sampai mencapai suatu keadaan di mana mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan, antara lain berguling-guling dalam bara api, namun tidak terbakar sedikit pun dan tidak mempan oleh senjata api.

TAREKAT SAMMANIYAH

Kemunculan tarekat ini bermula dari kegiatan Syekh Muhammad Samman, seorang guru tasawuf / tarekat masyur yang mengajarkan tarekat di Madinah. Banyak orang Indonesia, terutama dari Aceh pergi kesana mengikuti pengajarannya. Oleh karena itu tarekat ini banyak tersebar di Aceh. Tarekat Sammaniyah juga melakukan wirid yang dilakukan bersama-sama pada malam jum'at dimesjid-mesjid dan mushala sampai jauh tengah malam. Selain itu amalan lainnya adalah shalat sunnah asyraq 2 raka'at dan shalat dhuha 12 raka'at, memperbanyak riadhah ( melatih diri lahir dan bathin untuk mendekati diri kepada Allah SWT ) dan menjauhi dari kesenangan duniawi.

TAREKAT SYAZILIYAH

didirikan oleh Abdul Hasan Ali Asy-Syazili, seorang ulama sufi besar. Tarekat Syaziliyah merupakan tarekat yang paling mudah pengamalannya. Pengikutnya hanya diharuskan :

1. Meninggalkan segala perbuatan maksiat
2. Memelihara segala ibadah wajib.
3. Menunaikan ibadah-ibadah sunah semampunya.
4. Zikir kepada Allah sebanyak mungkin atau minimal beristigfar sehari semalam dan zikir-zikir yang lain.

TAREKAT TIJANIYAH

Pendirinya ialah Abdul Abbas bin Muhammad MuchtarAl-Tinjani (1737-1738 M), seorang ulama kelahiran Algeria. Wirid- wirid yang ahrus dilakukan dalam tarekat ini sangat sederhana yakni istighfar, shalawat, tahli seratus kali diwaktu setelah sholat subuh dan setelah sholat ashar.

1 komentar: